Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Evropské projekty | Obec Troubelice

Evropské projekty

Rozšíření kapacity MŠ Troubelice

26.01. 2022

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity dostupného zařízení pro předškolní vzdělávání ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou. Dále je cílem v souvislosti s navýšením kapacity zařízení pro předškolní vzdělávání umožnit rodičům dětí z MŠ navýšit časový...

Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany

01.06. 2020

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Troubelice a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006998

Pořízení kompostérů se štěpkovačem

11.09. 2018

 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005422 Cílem projektu bylo snížit množství...

Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice

13.06. 2017

Ve středu 5. července 2017 byla na Oslavách 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Troubelice, slavnostně předána nová hasičská cisterna TATRA CAS 30 – T815-7 6x6.1, vč. výbavy a povinné výbavy dle platné legislativy. Vozidlo...

Svoz a separace biologicky rozložitelných odpadů v obci Troubelice

18.11. 2015

  Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Číslo projektu: CZ 1.02/4.1.00/15.27443/15251434 Cílem projektu je separace biologicky...

Čisté Troubelice

28.04. 2015

Číslo projektu: CZ 1.02/2.1.00/14.26283/14223152 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je zlepšení kvality...

Zateplení budovy Obecního úřadu Troubelice a instalace tepelného čerpadla

01.04. 2015

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Obecního úřadu Troubelice. Opatření spočívalo v zateplení...

Projekt RESTART 50+

09.07. 2014

Technologické centrum a el. spisová služba

05.01. 2012

Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu, 1. etapa – REALIZOVÁNO Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu, 2. etapa – REALIZOVÁNO ...

Rekonstrukce a zateplení Základní školy Troubelice

27.10. 2011

Základní škola Troubelice byla dostavěna a prvně otevřena žákům 1. září 1971. Bylo to ovšem tenkrát a ubíhající léta z nového šatu této školy postupně otrhávala knoflíky a šat začal být obnošený. Protékající střechy, špatná okna a s tím spojené nemalé náklady na energie a plyn,...

Dětské hřiště u ZŠ v Troubelicích

11.03. 2010

Tento projekt byl realizován z důvodu zvýšení kvality života a volnočasového sportovního vyžití dětí v naší obci. Sekundárně také zvýší atraktivitu naší venkovské oblasti. Hřiště je vybudováno v těsné blízkosti Základní školy v Troubelicích a je určeno převážně dětem z naší...

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám