Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Předpisy obce | Obec Troubelice

Předpisy obce

Příloha č. 4 - grafická část zimní údržby komunikací DědinkaPříloha č. 4 - grafická část zimní údržby komunikací Dědinkačást zimní údržby komunikací PískovPříloha č. 3 - grafická část zimní údržby komunikací Pískovčást zimní údržby komunikací Lazceášky

č. 4/2023 o místním poplatku ze psů
č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
č. 6/2023 o místním poplatku ze vstupného 
č. 7/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
č.1/2016 kterou se vydává požární řád obce Troubelice
č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
č.1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice
č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice
č.2/2003 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Troubelice
 

Program rozvoje obce

Program rozvoje obce Troubelice na období 2024 - 2034

Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí

Standardy sociálně právní ochrany dětí obce Troubelice
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Zásady

Zásady č.1/2016/Z

Nařízení

Pravidla pro pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí v areálu sportovního zařízení Lazce
Nařízení č.1/2014 - Zákaz podomního prodeje
Nařízení č. 1/2024 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v obci Troubelice
 

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací
Příloha č. 1 - grafická část zimní údržby komunikací Troubelice
Příloha č. 2 - grafická část zimní údržby komunikací Lazce
Příloha č. 3 - grafická část zimní údržby komunikací Pískov
Příloha č. 4 - grafická část zimní údržby komunikací Dědinka
 

CZECHPoint

Sazebník úhrad za vydání ověřeného výstupu se systému CZECHPoint

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám