Předpisy obce

Obecně závazné vyhlášky

č.1/2016 kterou se vydává požární řád obce Troubelice
č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Příloha k OZV č.1/2019 
č.3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Troubelice 
č.2/2019 o místním poplatku ze psů
č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného
č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
č.1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice
č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice
č.2/2003 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci Troubelice
 

Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí

Standardy sociálně právní ochrany dětí obce Troubelice
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

Zásady

Zásady č.1/2016/Z

Nařízení

Pravidla pro pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských akcí v areálu sportovního zařízení Lazce
Nařízení č.1/2014 - Zákaz podomního prodeje
Nařízení č.1/2000 - O zimní údržbě místních komunikací
Plán zimní údržby místních komunikací 2021 - 2022 

CZECHPoint

Sazebník úhrad za vydání ověřeného výstupu se systému CZECHPoint

Projekt Polyfunkční komunitní centrum

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám