Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Pořízení kompostérů se štěpkovačem | Obec Troubelice

Pořízení kompostérů se štěpkovačem

Seznam

11.09. 2018

 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005422

Cílem projektu bylo snížit množství komunálního odpadu na území Olomouckého kraje. 
Realizací tohoto projektu došlo ke snížení produkce odpadů o cca 338,25 t/rok. 

Štěpkovač slouží pro potřeby obce Troubelice,
kompostéry jsou na základ smlouvy o výpůjčce a následném darování bezplatně poskytnuty občanům naší obce.  

Celkové způsobilé výdaje: 2 143 021 Kč

Dotace EU: 1 821 568 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 321 453 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 19.6.2018
Datum ukončení realizace projektu: 11.9.2018

Řídící orgán: Ministerstco životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Troubelice

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám