Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Technologické centrum a el. spisová služba | Obec Troubelice

Technologické centrum a el. spisová služba

Seznam

05.01. 2012

Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu, 1. etapa – REALIZOVÁNO
Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu, 2. etapa – REALIZOVÁNO

Celkové náklady projektu: 6 286 280 Kč
Způsobilé výdaje celkem: 6 150 680 Kč
Nezpůsobilé výdaje celkem: 135 600 Kč
Dotace z ERDF: 5 228 078 Kč
Vlastní prostředky: 1 058 202 Kč

Obsahem projektu je zřízení Technologického centra ORP Uničov se spisovou službou a vnitřní integrací jako klíčového projektu Smart Administration strategie města Uničova. Potřebnost projektu vychází ve vybudování dostatečně kvalitní, bezpečné, stabilní a vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury žadatele pro poskytování služeb eGovernmentu.
Cílovými skupinami projektu jsou město Uničov, stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, např. základní registry), veřejnost čerpající služby informačního prostředí, obce správního obvodu ORP Uničov využívající negarantované úložiště, hostovanou spisovou službu a další organizace napojené na informační prostředí Technologického centra. Cílem projektu je pořízení HW a SW pro Technologické centrum, upgrade elektronické spisové služby města Uničova, poskytnutí hostované spisové služby a negarantovaného úložiště obcím správního obvodu ORP Uničov a vnitřní integrace úřadu, zavedení vazeb na centrální registry, zejména na Registr práv a povinností. Realizátorem projektu je město Uničov.

Části projektu

I. etapa:

část a) zřízení technologického centra ORP Uničov
část b) rozšíření elektronické spisové služby ORP Uničov
část c) zpřístupnění elektronické spis. služby obcím v regionu ORP Uničov

II. etapa:

Vnitřní integrace úřadu

Operační program: Integrovaný operační program
Identifikace výzvy: Výzva 06 – Technologická centra a elektronické služby v území
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06827
Název projektu: Technologické centrum a elektronická spisová služba – projekt Technologické centrum ORP Uničov
Žadatel: Město Uničov
Adresa žadatele: Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra

 

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám