Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Bezhotovostní platby poplatků | Obec Troubelice

Bezhotovostní platby poplatků

Bezhotovostní platbu proveďte prosím převodem na účet jednoho z níže uvedených peněžních ústavů:

Peněžní ústav Číslo účtu / kód banky
Česká spořitelna 18 00 83 33 39 / 0800
Komerční banka 43 - 68 31 30 02 47 / 0100

V případě platby poplatku za odpady kalkulujte s částkou 600 Kč / 1 osobu / rok.
V případě platby poplatku za psa s částkou 100 Kč za jednoho psa a 120 Kč za každého dalšího psa.

Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno provádět jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Variabilní symbol vepisujte zprava doleva následovně:

1. vepište dvojčíslí označující část obce:      01 – Troubelice 02 – Lazce 03 – Pískov 04 – Dědinka
2. vepište konstantní čtveřici čísel:               1340 – v případě platby poplatku za odpady
                                                                                 1341 – v případě platby poplatku za psa
3. vepište číslo popisné vašeho domu
4. prázdná políčka vlevo doplňte nulami

Příklady sestavení variabilních symbolů:

  • občan Troubelic s číslem popisným 302 hradí poplatek za odpady:             0 302 1340 01   VS: 0302134001
  • občan Troubelic s číslem popisným 80 hradí poplatek ze psů:                      00 80 1341 01     VS. 0080134101
  • občan Lazců s číslem popisným 33 hradí poplatek za odpady:                      00 33 1340 02   VS: 0033134002
  • občan Pískova s číslem popisným 66 hradí poplatek ze psů:                         00 66 1341 03    VS: 0066134103
  • občan Dědinky s číslem popisným 29 hradí poplatek za odpady:                 00 29 1340 04   VS: 0029134004

Poplatek za psa je splatný do 31. 3., poplatek za odpady je splatný do 30. 6. daného roku.

V případě úhrady poplatku za VODNÉ (Lazce) a STOČNÉ (Troubelice, Pískov)  je variabilní symbol platby uveden na doručené faktuře. Pro úhradu těchto poplatků můžete využít kterýkoliv z výše uvedených peněžních ústavů.  

Všechny poplatky můžete uhradit také v pokladně obce v hotovosti, popřípadě prostřednictvím platební karty.. 

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám