Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Paměti 70-níku | Obec Troubelice

Paměti 70-níku

Moji rodiče, Zdeňka a Jan Kropáčovi, žili a působili jako učitelé v Troubelicích před a po druhé světové válce. Za jejich života prošla tato hanácká vesnice mnoha změnami. Když byli v důchodu, rozhodli se, že o životě jejích obyvatel v první polovině XX. století napíší, neboť podle jejich názoru by byla škoda, kdyby tehdejší životní poměry upadly do zapomenutí.

To, co o těchto poměrech věděli sami nebo se o nich dozvěděli z vyprávění obyvatel, napsali do krátkých článků pod společným názvem „Paměti sedmdesátníků-, které byly uveřejňovány od ledna 1987 v měsíčníku vydávaném JZD Troubelice. Tehdy musely všechny články projít jakousi cenzurou, proto mohli psát jen o takových událostech a takovýmzpůsobem, jaký byl pro tehdejší panstvo „vhodný-; název „Paměti sedmdesátníků- se panstvu nelíbil, takže musel být změněn na „Z kroniky naší obce-. Poslední článek ze seriálu vyšel v lednu roku 1990.

Protože si myslím, že by někoho mohl život našich předků zajímat, tyto články souhrnně předkládám. Starší čtenáři si jistě rádi připomenou doby svého mládí a ti mladí by snad také rádi věděli, jak jejich předkové plnili svůj životní úděl zvelebovat domov a vychovat další pokolení.

Jiří Kropáč

Dokumenty ke stažení
NázevPublikovánoFormát
(velikost)
Stáhněte si Paměti 70-níkůPDF
(318.25 KB)

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám