Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Pořízení židlí a stolů pro kulturní akce | Obec Troubelice

Pořízení židlí a stolů pro kulturní akce

Seznam

08.12. 2022

V roce 2022 jsme uspěli s projektem „Podpora rozvoje obce Troubelice“, podaným
prostřednictvím MAS Uničovsko, o. p. s. v rámci Programu rozvoje venkova.

Předmětem projektu je pořízení židlí a stolů pro kulturní akce a aktivity spolků a neziskových organizací.

Název projektu: Podpora rozvoje obce Troubelice
Název operace: 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Uničovsko, o.p.s.Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.768.168,- Kč

Celková výše dotace: 674.960,- Kč

 

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám