Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany | Obec Troubelice

Digitální povodňový plán a varovný a výstražný systém ochrany

Seznam

01.06. 2020

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Troubelice
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Troubelice

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006998

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt počítal s vybudováním varovného a výstražného informačního systému a povodňového plánu pro obec Troubelice. Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku.

Celkové způsobilé výdaje 3 482 511,89 Kč

Dotace EU: 2 437 758,32 Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1 044 753,57 (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 18.12.2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Troubelice

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám