Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Čisté Troubelice | Obec Troubelice

Čisté Troubelice

Seznam

28.04. 2015

Číslo projektu: CZ 1.02/2.1.00/14.26283/14223152

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší, snížení prašnosti a omezení emisí na území obce Troubelice.

Celkové způsobilé výdaje 3 754 327 Kč

Dotace EU: 3 378 893,95 Kč (90 %)
Příspěvek příjemce podpory: 375 433,05 (10 %)

Datum zahájení realizace projektu: 20.10.2014
Datum ukončení projektu: 28.4.2015

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Troubelice

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám