Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Rozhlasový pořad o kapli v Pískově | Obec Troubelice

Rozhlasový pořad o kapli v Pískově

Seznam

27.03. 2018

Historie Pískova na Olomoucku je po celou dobu feudálního zřízení propojena s úsovským panstvím. Závěr feudálního období se následně pojí s rodem Lichtenštejnů, kteří úsovské statky vlastnili. A díky Johannovi II. z Lichtenštejna má dodnes Pískov svou největší památku, unikátní kapli postavenou ve slohu, který jakoby sem zavál vítr až z dalekých Alp.

 Audio příspěvek

Kapli, která stojí v Pískově na návsi, by tu člověk opravdu nečekal. Je zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému. Její prudce se svažující střecha, zdobená ornamentálním vzorem složeným z pálených tašek, i prostorné podloubí před vstupem dává kapli vskutku alpský charakter. Podtrhuje ho navíc hrázděné zdivo vysokého štítu se sochou Krista na kříži.

Kaple přitom ale není první sakrální stavbou v Pískově. Už v roce 1817 prý vznikla kaple zasvěcená rovněž sv. Antonínu, a to na prostranství před č.p. 25. Stála zde až do osmdesátých let 19. století, kdy začala překážet při stavbě cesty. Byla také už dost zchátralá, a tak ji nahradila zvonice, na niž se přestěhoval zvon z původní kaple.

Místní legenda tvrdí, že novou kapli nechal v Pískově postavit kníže Johann II. z Lichtenštejna, kterému patřil zámek v nedalekém Úsově. Právě tam bylo sídlo někdejšího panství, pod které spadal i Pískov. Kníže prý podobnou kapli viděl v alpském městečku Semmeringu nedaleko Vídně a podle tamních projektů nechal zbudovat kapli v Pískově. Ve skutečnosti se kaple v Semmeringu té pískovské sice podobá, ale je mnohem větší a výstavnější.

Osobní návštěva knížete

Nicméně v roce 1894 se začalo stavět a v roce 1896 byla kaple v Pískově vysvěcena. I když kníže předal hotovou kapli do správy obce, podle vzpomínek pamětníků se prý na ni přijel i sám osobně podívat. Prý tajně, aby se to nikdo dopředu nedozvěděl.

Kaple je po stavební stránce opravdu zajímavá, pochlubit se může vpravdě novátorským technickým řešením. Například sanktusová věžička je celá snýtovaná z plechu, aby byla lehká. To ale mělo za následek, že původní zvon z obecní zvonice nemohl být pro svou váhu na věž kaple vyzdvižen a dodnes slouží jako umíráček v nedalekém kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné. Také klenba lodi byla vzhledem k subtilnímu zdivu kaple řešena velmi neortodoxně, když byla vyzděna z korkových cihel.

Původně bílý interiér byl ve dvacátých letech ornamentálně vyzdoben pomocí šablon a tato malba vypadá skvěle i po téměř sto letech. Koneckonců se o tom může přesvědčit každý, kdo Pískov navštíví. Díky nové mříži chránící interiér před nenechavci je možné nechat kapli v letních měsících otevřenou, aby do ní mohli návštěvníci nahlédnout. Vidět mohou také krásnou rustikální sochu Madonny, kterou na místě původní kaple a zvonice nechal na počátku minulého století vztyčit majitel sousedního stavení.

Zdroj: rozhlas.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám