Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Troubelice | Obec Troubelice

Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Troubelice

Seznam

08.11. 2018

Tělocvična základní školy, která pro své účely sloužila v nezměněném stavu bezmála 47 roků, prošla složitou rekonstrukcí a přístavbou. Když se v dubnu letošního roku objevila v naší tělocvičně stavební firma, nikdo nevěřil, že zmiňovaná rekonstrukce a přístavba bude skutečností a že se zvládne v tak krátkém časovém intervalu. Dnes můžeme s hrdostí říci, že práce je hotova a od měsíce října začne novotou zářící moderní tělocvična sloužit nejen dětem v hodinách tělesné výchovy, ale i spolkům a sportovcům, zkrátka všem, kteří milují pohyb a žijí heslem, že ve zdravém těle je i zdravý duch.

Samotná stavba v sobě zahrnovala rekonstrukci stávající tělocvičny a přístavbu nového dvoupodlažního objektu. Cílem samotné akce je nejen zmodernizování stávajících prostor tělocvičny s použitím moderních technologií a vybavení, ale i navýšení její samotné kapacity. Rekonstrukcí tělocvičny došlo změnou dispozičního řešení k oddělení šaten se sociálním zařízením tzv. špinavou a čistou chodbou a doplnění dvou šaten nových. Takto nově vzniklým řešením je možné rozdělit šatny mužů i žen na dvě, kdy jedna bude sloužit žákům školy a druhá veřejnosti. Obě šatny jsou spojeny sociálním zařízením, tedy sprchami a WC. Cvičící přicházejí ve špinavé obuvi, v šatně se přezouvají do obuvi sportovní čisté a v ní, aniž by křížili špinavou vstupní chodbu, pokračují plynule do tělocvičny. Řešení zachovává i stávající vazbu na venkovní hřiště. Sportovci tedy mohou po přezutí v šatně projít prostřednictvím špinavé chodby zpět do venkovního prostoru. Samotná tělocvična je opravena, jak se říká, od podlahy. Byla odstraněna stará podlaha a její konstrukční vrstvy, veškeré omítky a staré konstrukce. Byla provedena nová hydroizolace (izolace proti vodě), omítky, obklady stěn, byl vybudován akustický podhled, do kterého je instalováno moderní sportovní LED osvětlení a centrální ozvučení. Nově je osazeno i moderní cvičební nářadí. V tělocvičně je instalováno i topení a vzduchotechnika. Podlaha je instalována nová a moderní. Jedná se o speciální odpružený tartan.
Přístavbou nového prvku je nářaďovna, mimo jiné přístupná z tělocvičny a cvičební sál s kabinetem učitele. Tento nový prvek je situovaný do prostoru mezi stávající tělocvičnu a venkovní hřiště. Úpravou prostoru vznikne kromě přístavby i dlážděné nádvoří a prostor tak získá charakter malého náměstí. Rovněž plocha před vstupem pro veřejnost je příjemným prostorem pro pořádání sportovních akcí a nechybí zde ani kuchyňka, přístupná z venkovní i vnitřní strany přístavby tělocvičny a WC. Před nepřízní počasí bude sportovce chránit kryté loubí přístavby. Nový cvičební sál je rovněž moderní, osazený výkonnou vzduchotechnikou, odpruženou tartanovou podlahou a zrcadli. Osvětlení je osazeno sportovními LED svítidly a v podhledu je osazeno i centrální ozvučení. Jedním slovem lze tedy říci, že se jedná o moderní sportovní zázemí, které v naší obci chybělo.

Celá akce „Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Troubelice“ byla vybudována celkovým nákladem 11 965 099,80 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo tuto akcí dotací z Programu obnovy venkova částkou 5 000 000,- Kč a Olomoucký kraj podpořil akci dotací z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje částkou 900 000,- Kč.

Pokud máte zájem naši nově opravenou tělocvičnu navštívit a nejste aktivním sportovcem, přijměte srdečné pozvání na její slavnostní otevření, které proběhne v rámci oslav stého výročí založení naší republiky, a to ve čtvrtek 25. října 2018 v 16:00 hodin, ve spolupráci se základní školou. Podrobnosti k uvedené akci budou včas uvedeny. Co říci závěrem? Ať tělocvična dlouho ve zdraví slouží ženám, mužům, dětem, aktivním a rekreačním sportovcům, ať je místem pro setkávání, místem splnění osobních cílů a ať adrenalin a pot vždy změní v radost, pocit štěstí a smích.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám