Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice | Obec Troubelice

Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice

Seznam

13.06. 2017

 PROJEKT

Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice
SE USKUTEČNIL ZA FINANČNÍ PODPORY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Z PROGRAMU na podporu JSDH 2017


Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017

Náklady akce: 7 768 200,00 Kč, vč. DPH
Výše dotace z Olomouckého kraje: 300 000,00 Kč, vč. DPH


Ve středu 5. července 2017 byla na Oslavách 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Troubelice, slavnostně předána nová hasičská cisterna TATRA CAS 30 – T815-7 6x6.1, vč. výbavy a povinné výbavy dle platné legislativy. Vozidlo bylo podpořeno jako samotný projekt „Pořízení hasičské cisterny pro obec Troubelice“, který je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) a z Programu Olomouckého kraje – Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2017. Uvedený projekt je zaměřen na pořízení kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS (cisternové automobilové stříkačky) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Troubelice, která umožní hasičům plnit jejich úkoly v rámci profese dobrovolného hasiče. Bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel obce, okolních obcí a celé spádové oblasti Olomouckého kraje, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nové CAS posílí technologické vybavení JSDH na území obce Troubelice pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních a polních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízená CAS umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací.
Cisternovou automobilovou stříkačku TATRA CAS 30, vyrobila společnost THT Polička, s.r.o., která v podlimitním výběrovém řízení na uvedenou veřejnou zakázku, podala nejvýhodnější nabídku. Pořizovací náklady na vozidlo TATRA CAS 30, byly 7 768 200,- Kč (ceny vč. DPH), dotace z fondů EU činila 6 849 980,- Kč a dotace z Programu Olomouckého kraje činila 300 000,- Kč. Vlastní zdroje obce činily 618 220,- Kč.

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám