Pandemie COVID-19

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil a v této nepříjemné a složité situaci všem poděkoval a všechny podpořil. Děkuji Vám za dodržování všech vládou stanovených nařízení, ať je to povinné nošení roušek, dodržování karantény a s ní omezený pohyb venku, dodržování času v obchodech pro nákup seniorů a v neposlední řadě za ukázněnost, pomoc druhým a toleranci. Nezapomínejme také prosím na dokonalé a časté mytí rukou a dezinfekci povrchů v domácnostech. Děkuji všem občanům, zastupitelům a dobrovolníkům za pomoc pro naše spoluobčany.

Děkuji také všem našim švadlenkám v Troubelicích, Dědince, Lazcích, Pískově a na Sídlišti, které již od minulého pátku doma mnoho hodin denně šijí roušky, které předávají k distribuci pro nás všechny. Za tento čin jim patří velké poděkování a já si vážím těchto občanů. Prosíme spoluobčany, kteří stále nemají roušku nebo ji nejsou schopni získat, aby kontaktovali paní místostarostku Janu Kobylkovou na tel. č. 724 030 067 nebo psali e-mail na adresu: troubelice@troubelice.cz. Roušku vám poté bezplatně doručíme nebo předáme. Samozřejmě dál prosím naše švadlenky, popřípadě všechny šikovné dámy, které by se přidaly, aby v šití roušky pokračovaly a předávaly je přímo paní místostarostce nebo je vhazovaly do připraveného boxu ve vestibulu obecního úřadu.
Co se týče ochranných a dezinfekčních prostředků od vlády ČR, respektive od státu. Bohužel jsme do dnešního dne neobdrželi žádnou takovou pomoc. Ihned jak se věc změní, budeme Vás informovat a případnou pomoc několika kanály předávat.
Pro naše spoluobčany (obzvláště seniory nebo občany nemocné) je zřízena linka, na kterou se můžete telefonicky obrátit o pomoc. Jedná se o nákup a jeho doručení, vyzvednutí léků apod. Telefonní číslo je opět na paní místostarostku Janu Kobylkovou: 724 030 067, která je hlavní koordinátorkou těchto služeb.

Ordinace obvodního lékaře v Troubelicích je pro veřejnost uzavřena, probíhají však telefonické konzultace, a to denně od 8 – 14 hodin na telefonním čísle 585 032 101. Berte prosím na vědomí, že linka může být s ohledem na mnoho dotazů přetížena, je nutné hovor opakovat. V případě potřeby vystavení receptu na léky, bude tento zaslán na telefon. Svůj požadavek na léky, můžete vznést telefonicky nebo písemně vhozením požadavku na lék přímo do schránky u ordinace, na kterém je nutné uvést: jméno, datum narození, telefonní číslo a název léku s dávkováním.

Ordinace zubní lékařky MUDr. Hany Bucherové a dětské lékařky MUDr. Aranky Konečné, budou až do odvolání uzavřené.
Pošta v Troubelicích má až do odvolání změněnou provozní dobu, a to denně od 8 – 11 hod. Rovněž obecní úřad v Troubelicích má omezenou provozní dobu, a to pondělí a středu od 8 -11 hod. Návštěvu je nutné předem dohodnout na tel. č. 585 032 108 nebo 736 699 083, rovněž v uvedenou provozní dobu.

Veškeré další potřebné informace jsou uvedeny na webových stránkách obce (https://www.troubelice.cz/koronavirus). V současné době připravujeme i jiné informační kanály pro kvalitnější informovanost občanů. O jejich spuštění budeme včas informovat.
Podrobné informace o koronaviru a počtu nakažených osob na území Olomouckého kraje jsou uvedeny na nově zřízených webových stránkách (www.krajpomaha.cz). Informaci o nakažené osobě na území našich obcí nemám. Na území našich obcí jsou pouze občané s nařízenou karanténou.

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám všem děkuji a věřím společně s Vámi, že vše zvládneme, a to bez újmy na zdraví. Všechno je samozřejmě závislé na dodržování vládou předepsaných opatření, na vzájemné toleranci, vzájemné pomoci, nešíření paniky a dezinformací. Pamatujme, že jsme všichni na jedné lodi a jistě brzy doplujeme ve zdraví do tolik očekávaného přístavu s jasným cílem cesty.

Ondřej Plačko, starosta

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

Šetříme energii

Máteli dotaz napište nám