Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Informace o projektu | Obec Troubelice

Informace o projektu

Vážení spoluobčané, snad každý z nás alespoň jednou denně prochází kolem místa v centru obce, kde ještě před několika léty stála budova Sokolovny, která se dle historických pramenů 7. dubna 1924 slavnostně otevřela občanům nejen našich obcí, ale i občanům z širokého okolí. Byla kulturním, sportovním, ale hlavně společenským místem, kde se za její éru setkalo tisíce a tisíce lidí. Bohužel již mezi námi asi nebude mnoho pamětníků, kteří si začátky společného života v budově Sokolovny pamatují. Ovšem ještě stále je nás většina, kteří si pamatují na velkou spoustu pořádaných kulturně společenských akcí, na které jsme byli pozváni, a kterých se snad všichni z nás, a to jistě nejen jednou, zúčastnili. Stále mám ve vzpomínkách plesovou sezonu a hlavně Šibřinky, kdy se naši rodiče s přáteli intenzivně připravovali na rej masek a jelikož jsme bydleli jen kousek za rohem, veškeré přípravy vrcholily právě v naší chodbě a mě již tehdy jako malého pozorovatele nesmírně fascinovaly. O to víc jsem se vždy těšil na neděli, kdy si konečně obléknu maminkou ušitou masku a společně s kamarády si užijeme každoroční dětský maškarní karneval, z kterého snad každé zamaskované dítě má fotografii, aby právě na tuto chvíli v životě nezapomenulo. Tento den byl úžasný i v tom, že jsme mohly s ostatními dětmi prozkoumat všechny zákoutí a temné tajemné kouty zmiňované Sokolovny. Nikdy nezapomenu na kouzelné „kino“ a spousty zhlédnutých filmů za 1,- Kčs, které nás provázely od dětství, pubertou, po první lásku až do dospělosti. Nikdy nezapomenu na školní akce, akce pro ženy, volby a hodiny protančené na vždy krásně vyzdobeném sále. Nemohu mluvit za všechny, ale mé vzpomínky na krásné společenské akce za dveřmi bývalé Sokolovny jsou nezapomenutelné. O to víc mě mrzelo, a věřte, mrzí dodnes, že i přes veškerou snahu se ji nepodařilo zmodernizovat a bohužel, o to více bylo bolestivější rozhodnutí, kdy jsme ji kvůli vážnému statickému narušení a s ohledem na další technické a ekonomické aspekty museli zbourat. Tento smutný okamžik byl důležitým důvodem pro nové plány, pro plány na výstavbu nového kulturně společenského zázemí, reprezentující naši obec. Je pravdou a kritika na mou hlavu a zástupce obce oprávněnou, že se již několik let slibuje nový kulturní stánek, čas letí a stále se v této věci nic neděje.
Díky tomu bylo velké i mé osobní zklamání, že nedostojím slibu svým spoluobčanům, kteří mi nejednou osobně řekli: „Starosto, slíbíš nám, že si ještě zatancujeme na novém sálu?“

Nejen výše uvedené aspekty, ale i fakt, že se nám bohužel nepodařilo i přes veškeré úsilí získat na výstavbu nového kulturního sálu obce dotaci a že dnes je více méně jasné, že dotační podpora takových typů projektů v budoucnu nebude. Skutečností je i to, že jsme do přípravy projektu vložili již mnoho vlastních zdrojů a nelze zmařit tuto připravenou investici a v neposlední době i fakt ročně se zvyšujících cen materiálu a práce, který vedl k nejedné dlouhé diskuzi zastupitelů obce. Ti na svém 9. zasedání v prosinci loňského roku, dali výstavbě Polyfunkčního komunitního centra „Sokolovny“, za 53 mil. Kč, nadpoloviční většinou svých hlasů, zelenou a schválili tento dlouho plánovaný projekt. Po akci na vybudování kanalizace v místní části Pískov a rekonstrukci čistírny odpadních vod, za bezmála 61 mil. Kč, se bude historicky jednat o další velmi významnou investiční akci v rozvoji našich obcí. Projekt bude financován převážnou částí z cizích zdrojů (jako finanční nástroj bude použit úvěr od renovovaného bankovního domu) a z části vlastními zdroji, tedy z rozpočtu obce. Osobně musím říci, že i toto rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché a jistě nejen pro mě, ale i ostatní zastupitele, kteří projekt schválili. Obzvláště co se týká finanční části, ale také části budoucího využití s klesajícím trendem setkávání se mladší generace a trend sílicích sociálních sítí a v neposlední řadě dnes nejvíce skloňované téma života v době koronaviru. Rád bych na tomto místě ujistil všechny občany, že tento finančně náročný projekt neovlivní další investiční rozvoj obce, její ekonomickou stabilitu a běžný chod obce. Co se týká klesajícího trendu setkávání se převážně mladší generace, je přece jen na nás, kam tuto mladou generaci povedeme a co jim budeme schopni, z hlediska kulturního a společenského života, nabídnout a samozřejmě prakticky ukázat. Tomu jistě tento velký projekt může pomoci. Co se týká tématu koronaviru. Jistě je to nyní silné téma, zřejmě bude ještě nějakou dobu ovlivňovat naše životy a pro obec tolik významnou ekonomiku státu, ale buďme v této věci optimisty a věřme, že se brzy životy nás všech vrátí do normálu. Nemůžeme a snad ani nechceme zastavit rozvoj našich obcí, nevybudovat např. cyklostezku, když se nyní může potkat omezené množství lidí a i sportování je omezeno. Právě obce a města by nyní měla investovat, aby se ekonomika státu udržela a dále nastartovala. Snad mezi námi není nikdo, kdo se upřímně netěší na návrat života v době před pandemickou krizí.
Pilířem tohoto článku jsou tři důležité cíle.

Prvním cílem je informovat Vás o uvedené významné investiční akci. Datum 7. dubna se již v úvodu článku jednou objevil v souvislosti s historickým faktem otevření původní budovy Sokolovny v roce 1924. Uvedu ho ještě jednou. 7 dubna 2021 byla zahájena výstavba Polyfunkčního komunitního centra „Sokolovny“. Záměrně uvádím slovo „Sokolovna“, protože historie se opakuje a dobře vím, že se projekt bude převážnou částí občanů takto nazývat a věřím, že se nově vybudovaná budova také zapíše do životů všech generací. Stavbu budou provádět společnosti ve sdružení: vedoucí společnost - Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, Olomouc; IČ: 28597460 a společník - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice; IČ: 25253361. Prázdné místo v centru obce se nyní stane na 550 dnů stavbou a jistě ovlivní život v obci.
Do doby, než začne budova sloužit svému účelu, samozřejmě nyní spíše negativně, protože stavba bude náročná nejen technicky, ale i na daný omezený prostor. Prosím tedy občany o toleranci a hlavně opatrnost v místě stavby a omlouvám se předem za všechna omezení.

Druhým cílem je projekt obhájit, což jsem již zčásti udělal, ale byl bych rád, aby si i občané, kteří uvedený projekt z jakéhokoli důvodu nepodporují, uvědomili jeho podstatu a důležitost. Hlavním důvodem jsou každoročně strmě rostoucí ceny staveb a je pravdou, že kdybychom nečekali (i na možné dotační prostředky) a projekt neodkládali, mohla být jeho cena o třetinu nižší. Dalším neméně důležitým důvodem je absence kulturně společenského sálu. Uvědomme si prosím například skutečnost, kdy jsme naposledy viděli naše děti ze školky a školy při nějakém pěkném kulturním pásmu k jakékoliv události? Není
to ovšem o tom, že by naše školy takové pásma nepřipravily, ale vždy mohly udělat svá vystoupení jen pro omezenou skupinu, protože jim jejich zázemí a prostory škol neumožnily pozvat širokou veřejnost. Co například setkání seniorů? Jen díky společnosti TAGROS a.s. bylo možné setkání uskutečnit v místní restauraci, kde to bylo příjemné, ale kapacitně nedostatečné. Ani zde nebylo možné např. pozvat dechovku pro zpříjemnění setkání. V neposlední řadě i plesová sezona dostala újmu. Díky Orelské Jednotě Troubelice bylo možné v jejich sále v Orlovně, uskutečňovat plesy. Za to patří velké poděkování. Ale i tato skutečnost si vybírala svoji daň. Na tři měsíce se z nově rekonstruované orelské tělocvičny stal společenský sál, tím nebylo možné sportovcům plně sportovat a neplnil tak svoji funkci. O ničení nové palubové podlahy provozem plesů nemluvě, a co teprve omezená kapacita Orlovny. Nezlobte se, ale myslím si, že bylo ostudou obce, aby jeden z nejnavštěvovanějších plesů, a to ples základní školy, musel probíhat v sousední vesnici. A co nástrahy počasí na plánovaných akcích, které zkrátka díky dešti nebylo kam přesunout a návštěvnost takové akce byla mizivá a přes veškeré úsilí dané složky tuto akci perfektně připravit, byla prodělečnou. A takto bych mohl pokračovat, že díky absenci kulturního sálu byla silně potlačena spolková činnost, činnost různých komunit a samozřejmě tolik důležité setkávání se občanů napříč všemi generacemi. Poslední z důvodů, které nechci opomenout uvést, je i hodnota, kterou tato stavba přinese dalším generacím, kterou jim předáme, a zůstane po nás. Tohle všechno je jen zlomek důvodů, které obhajují započatý projekt výstavby polyfunkčního komunitního centra a je důležité si tyto důvody uvědomit a připustit si je.

Třetím a posledním důležitým cílem je samotné představení projektu. Tím myslím samozřejmě prostorovou vizualizaci oficiálního projektu Polyfunkčního komunitního centra obce Troubelice. Tyto materiály budou v elektronické podobě přístupné na webu obce Troubelice, odkaz: www.troubelice.cz a dále v podobě papírové, pro ty co nepoužívají internet, na nástěnce v hale obecního úřadu před poštou.
Vážení spoluobčané, přiznám se, že nebylo vůbec jednoduché shrnout všechny potřebné informace o několikrát v článku zmíněném významném, a troufám si říci i velmi náročném projektu, jak po stránce ekonomické tak i technické, do několika odstavců. Další informace o průběhu výstavby budeme průběžně uveřejňovat na již známých obecních informačních kanálech. Samozřejmě vím, že celá stavba bude mít i své mouchy, s tím musíme bezesporu počítat, ale věřím, že se nám projekt podaří vybudovat dle našich požadavků, potřeb a hlavně představ, a že si jeho slavnostní otevření všichni, již bez jakýchkoliv omezení, užijeme. Také doufám, že se samotný nový kulturní sál obce vryje do paměti nejen nám, ale i všem budoucím generacím a jejich vzpomínky na prožitý čas v tomto prostoru budou stejně nezapomenutelné, jako jsou ty naše spjaté se starou budovou tehdejší Sokolovny. Úplně na závěr se mi nabízí jedna otázka, na kterou si můžete odpovědět pouze Vy sami, kteří si starou budovu pamatují. Jaká je ta Vaše nezapomenutelná vzpomínka na starou Sokolovnu?

Děkuji za Váš čas, který jste věnovali seznámení se s uvedeným projektem, a nyní nám zbývá držet palce, ať vše funguje tak, jak má.

Za zastupitelstvo obce Ondřej PLAČKO, starosta

Mohlo by vás zajímat

Aktuality na e-mail

Co získám registrácí do služby "Aktuality na e-mail"

Svoz odpadu

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Máteli dotaz napište nám